Töö ümberkorraldamine alates 16.03.2020 Mustvee perearstikeskuses

Kogu perearsti kabinettide tegevus käib läbi telefoni- või e-maili


Perearst Ülle Lomp:
gorjujelena@gmail.com , 58804266 / 7726612


Perearst Tatjana Štšaslivaja:
perearst.stsaslivaja@gmail.com, 7726677/53006910


Profülaktiline töö peatub täies mahus.


Vastuvõtud ja analüüside võtmised toimuvad ainult etteregistreerimisega ja kindlatel kokkulepitud aegadel.


Perearstikeskusesse ei tohi patsiendid siseneda ilma eelneva kokkuleppeta. Ilma registreerumata patsientidel on sisenemine enne kontakti võtmata ja loa saamiseta keelatud.


Lõpetatud on teadmata ajani:

  • Patsientide profülaktilised tervisekontrollid ja perearsti/pereõe nõustamised ilma kroonilise haiguse ägenemiseta patsientidele;
  • Tööle mineku jm tervisetõendite väljastamine, sh ka kaitseväe-, kindlustus- ja relvaloa tõendite väljastamine;
  • Autojuhitõendite väljastamine.

 Palaviku tekkel ning haigusnähtude ilmnemisel palume patsientidesl ühendust võtta vaid telefoni- või meili teel

Lgp patsiendid!
Palun ilmuda vastuvõtule täpselt eelnevalt kokkulepitud ajal!
Eriolukorra kehtimise perioodil jälgida Vabariigi Valitsuse otsuseid ning Terviseameti poolt jagatavat ametlikku infot;

Perearsti nõuandetelefon: 1220

Kiirabi:  112

Haigete külastamine haiglas on  keelatud!